URL 4013 “Historisch Parket” 1 januari definitief

Ruim twee jaar is eraan gewerkt: de Uitvoeringsrichtlijn 4013 “Historisch Parket”. Het bestuur van het Gilde is dan ook trots dat zij hieraan een substantiële bijdrage hebben mogen leveren.

Onder leiding van het ERM ( stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg ) is er nu een zeer gedetailleerd document opgesteld waarin het behoud en de restauratie van historische parket- en houtenvloeren is vastgelegd. Beheerders en eigenaren van monumenten, maar ook architecten en aannemers, krijgen hiermee een duidelijk basisdocument hoe ze zorgvuldig kunnen omgaan met waardevolle, houten vloerafwerkingen in monumentale panden.

urlEen historisch parket is vaak onlosmakelijk verbonden met het monumentale interieur. Het lijnenspel of de indeling van een houten vloer komt dikwijls terug in wanden en plafonds wat duidelijk aangeeft, dat de vloer zorgvuldig is ontworpen en bewust is vormgegeven. De  URL moet er toe bijdragen dat houten vloeren met een hoge cultuur- en interieurhistorische waarde, worden beschermd tegen ondeskundig gebruik.

De werkzaamheden aan historische houten vloeren wijken vaak af van de werkwijze die wordt toegepast bij nieuwe parketvloeren. Zo bestaat in het Arbobesluit een uitzonderingsregel voor het gebruik van oplosmiddelhoudende producten. Deze uitzonderingsregel kan van kracht zijn bij restauratie- of herstelwerkzaamheden van historische parketvloeren.

Voorafgaand aan herstel wordt eerst een duidelijk beeld gevormd van de schade en de oorzaak daarvan. De conditie en de cultuurhistorische waarde spelen hierbij een rol. De Restauratieladder helpt bij het maken van de juiste keuze. De vloer kan op de eerste plaats geconserveerd worden, wat het minst ingrijpend is. Repareren, actief conserveren of zelfs vernieuwen ( kopiëren, imiteren of verbeteren ) staan lager op de Restauratieladder.

De Uitvoeringsrichtlijn 4013 “Historisch Parket” is voor iedereen die hierin geïnteresseerd is te bekijken op de website van het ERM ( www.stichtingerm.nl ). Het bestuur van het Gilde bedankt iedereen die zich hiervoor de afgelopen jaren heeft ingespannen, zodat hiermee een belangrijke bijdrage is geleverd aan de instandhouding van waardevolle parket- en houtenvloeren.

Comments are closed.