Diploma-eis

Al onze leden hebben er de meerwaarde van ingezien om door het volgen van de parketopleiding òf een EVC-traject een aantoonbare gedegen basis onder hun werk te leggen. Zij hebben er actief voor gekozen om lid te worden – het lidmaatschap is nooit een automatisme – en zij betalen het inschrijfgeld en contributie uit eigen zak.

Actief zijn en blijven in je vak

Leden nemen de verplichting op zich om actief te zijn en blijven in hun vak – zowel op de vloer als daarbuiten. Het Gilde verwacht van haar leden dat ze aantoonbaar hun kennis en kunde op peil houden middels het volgen van workshops en/of bijscholingen en stimuleert met name de meesterparketteurs om erkend leerbedrijf of praktijkopleider te worden of anderszins een actieve rol te spelen in het overdragen van vakkennis.

  • Leden helpen bij het organiseren of uitvoeren van Gilde-activiteiten
  • Leden werken volgens de Legvoorschriften
  • Leden werken volgens de ARBO-regels
  • Leden werken met goedgekeurde producten
  • Leden werken met goedgekeurde machines
  • Leden hebben goede omgangsvormen en respecteren de geldende normen en waarden.

Het gebruik van titel en logo is strikt persoonlijk en niet bedrijfsgebonden en mag uitsluitend door leden gevoerd en gebruikt worden na toestemming van het bestuur. Indien in loondienst, bepaalt het lid of zijn titel door zijn werkgever gebruikt mag worden.