Inschrijfgeld, contributies en ervaringsjaren (per 1-4-2012)
  • Meesterparketteur: inschrijfgeld €100,00 contributie € 150,00 per jaar – tenminste 5 jaar
  • Allround-parketteur: inschrijfgeld €50,00 contributie € 100,00 per jaar – tenminste 3 jaar
  • Parketteur: inschrijfgeld €25,00 contributie € 50,00 per jaar – tenminste 2 jaar
  • Aspirant parketteur: geen inschrijfgeld en de eerste 12 maanden gratis lidmaatschap – geen  ervaringseis

Het contributie-jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Bij instappen gedurende een kalenderjaar, wordt alleen contributie over de resterende maanden berekend.
Wanneer een lid gedurende het jaar doorschuift naar een categorie met een hogere contributie, wordt over de resterende maanden het aanvullende contributie-bedrag berekend.
In geval een lid de Meestertitel behaalt, wordt naast de aanvullende contributie ook het aanvullende inschrijfgeld in rekening gebracht.