Gilde-workshops ook voor niet-leden 

IMG_0034Tijdens de laatste bestuursvergadering van het Gilde op 6 juli j.l. zijn er weer een aantal belangrijke standpunten doorgesproken. Één daarvan, het toelaten van niet-Gildeleden tot de door het Gilde georganiseerde workshops, is door het bestuur uitgesproken. Hierbij is besloten, dat parketteurs die geen lid zijn van het Gilde tegen een vergoeding van tenminste € 25,00 kunnen deelnemen aan een workshop, mits het maximum aantal deelnemers niet wordt overschreden. Gildeleden worden hierbij wel als eerste geïnformeerd, zodat zij praktisch gezien altijd aan een workshop kunnen deelnemen.

Het Gilde hoopt hiermee op een positieve manier een bijdrage te kunnen leveren aan de parketbranche zodat iedere serieuze parketteur zijn kennis en kunde met behulp van het Gilde op peil kan houden.

Comments are closed.