Op 12 januari j.l. organiseerde het Gilde een Nieuwjaarsborrel en de Algemene Ledenvergadering. Vriend van het Gilde, de PPC, stelde haar ontmoetings- en vergaderruimte beschikbaar. Een mooi moment voor de aanwezige leden om elkaar de beste wensen toe te wensen en onder het genot van een drankje en lekker hapje. Met 28 aanwezigen was het bestuur zeer tevreden met de opkomst. De aansluitende ledenvergadering leverde veel input op, waarmee het Gilde ook dit jaar weer volop mee aan de slag kan. Het bestuur dankt dan ook de PPC voor hun gastvrijheid en de leden voor hun aanwezigheid. Een geslaagde, eerste bijeenkomst van het Gilde in 2017!

Comments are closed.